asterix.png

Dewch i fwynhau ein croeso cynnes, a'n prydiau a chacennau cartref!

Come and enjoy a warm welcome, and our delicious homemade lunches and cakes!
 

 

Pethau Da
2 Mansel Street
Caerfyrddin
SA31 1QX